Etiket: pwm

Arduino Uno shield

Kodlar: //Yasin Demir (Shield/Kodu) #include <Servo.h> Servo motor; String data; const int trig=6; const int echo=7; int mesafe; //Pinler arduinoya tanıtıldı. int sure; int role6=11; int role5=12; int buzzer=10; int led_3=8; int led_2=9; int led_1=5; int servo=4; void setup() { motor.attach(servo); pinMode(servo,OUTPUT); //motor 4 nolu pine bağlı pinMode(trig , OUTPUT); pinMode(echo , INPUT); pinMode(led_1,OUTPUT); pinMode(led_2,OUTPUT);…
Devamı

Hızlı Çizgi izleyen robot (PCB gövde)

Çizgi izleyen robot kodu: hizliCizgiIzleyenQtrV4 qtr-sensors-arduino documentation.   hizliCizgiIzleyenQtrV3 ÖNEMLİ UYARI! Yukarıdaki kod Qtr 3.0 kütüphane kodlarıdır. Arduino güncel kütüphanesi 4.0 dır. aşağıdaki kütüphaneyi yüklemezseniz hata verecektir. qtr-sensors-arduino-3.0.0 kütüphane dosyası QTR-8x datasheet QTR_arduino_library Hızlı Çizgi izleyen robot (PCB gövde) araba_hizli proteus dosyası hizli_cizgi_izleyenSTL

Arduinuo Bluetooth veri okuma

Bluetooth_Veri_Okuma apk uygulaması

Arduino denge robotu

kod: #include <PID_v1.h> #include <LMotorController.h> #include “I2Cdev.h” #include “MPU6050_6Axis_MotionApps20.h” #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE #include “Wire.h” #endif #define MIN_ABS_SPEED 30 MPU6050 mpu; // MPU kontrol ve durum değişkenleri bool dmpReady = true; // DMP başarılıysa true yap uint8_t mpuIntStatus; // MPU interrupt durumunu tutar uint8_t devStatus; // işlem sonrası durum (0 = başarılı, !0 = hata)…
Devamı

Arduino uzaktan kumandalı araba

Joystick_araba ares dosyaları kutuphane dosyaları joystick kod: #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h>   #define CE_PIN 9 #define CSN_PIN 10 #define x_axis A1 // x axis #define y_axis A0 //y axis     const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); int data[2]; void setup() { Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.openWritingPipe(pipe); } void loop() { data[0] = analogRead(x_axis); data[1]…
Devamı

Arduino el ile uzaktan kontrollü araba (PCB gövde)

DENEY BORDUNDA ARDUİNO EL İLE UZAKTAN KONTROLLÜ ARABA YAPIMI İÇİN TIKLAYANIZ Verici modülde kullanılan malzemeler: MPU6050 NRF24L01 ARDUINO NANO 9V PİL PCB KLEMENS   Alıcı modülde kullanılan malzemeler: NRF24L01 L298 MOTOR SÜRÜCÜ 3S LIPO PİL ARDUINO NANO PCB ANAHTAR PCB KLEMENS Araç için: 6V 250 Rpm Motor ve Tekerlek Seti Araç gövdesi Sarhoş teker veya…
Devamı

Arduino gaz alarm

MQ-2_PCB_GÖRÜNÜM ares dosyası //MQ-2 Gaz sensörünün kullanımı #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5); int buzzer=7; int led=6; void setup() { lcd.begin(16,2); //lcdin satır ve sütun bilgisi pinMode(led,OUTPUT); pinMode(buzzer,OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int durum=analogRead(A5); Serial.print(“Sensör durumu:”); Serial.println(durum); delay(500); if(durum>=250){ lcd.setCursor(0,0); lcd.print(” ACIL DURUM GAZ”); lcd.setCursor(0,1); //burda gaz kokusu algılandığında uyarı vererek ekranı…
Devamı

Arduino alkolmetre

MQ-2_5110_EKRANLI _PCB ares dosyası kodlar: #include <LCD5110_Graph.h> //Kütüphaneyi projeye dahil ettik. LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); extern unsigned char TinyFont[]; extern uint8_t BigNumbers[]; int maxval = 0; int birasayisi =0; void setup() { myGLCD.InitLCD(); } void loop() { int alkol = analogRead(A5); int alkol_grafik = map(alkol,0,1023,2,81); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setFont(BigNumbers); myGLCD.printNumI(alkol,10,10); myGLCD.setFont(TinyFont); myGLCD.print(“ALKOL METRE”, CENTER, 0); cerceve(); // Progressbar çerçevesi çizdirilir.…
Devamı

Arduino sıcaklık kontrol

LM35_DEVRESİ ares dosyası //Yasin Demir lcd termometre uygulaması #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); int lm35=A7; float voltaj_deger=0; float sicaklik=0; int gelen_veri=0; int buzzer=6; int led=8; int role=9; void setup() { lcd.begin(16,2); pinMode(buzzer,OUTPUT); pinMode(led,OUTPUT); pinMode(role,OUTPUT); } void loop() { gelen_veri=analogRead(lm35); voltaj_deger=(gelen_veri / 1023.0) * 5000; sicaklik=voltaj_deger / 10.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(“Sicaklik = “); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(sicaklik); lcd.print(” derece”); delay(1000);…
Devamı