Amaç: Opampların tersleyen yükselteç devresini kurarak çalışma prensibini kavrar, elde edilen deney sonuçlarını teoriyle karşılaştırmayı bilir.

Giriş: Opamplarda tersleyen ve terslemeyen girişler olmak üzere iki giriş bulunmaktadır. Tersleyen girişinin kullanılarak yapılan yükseltme işlemine tersleyen yükseltme adı verilir. Giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında 1800 faz farkı meydana gelir.

 opamp eviren yükselteçopamp eviren yükselteç osilaskop741

Opampların Eviren (Tersleyen) Yükselteç Olarak Kullanılması isis dosyası

Tersleyen yükselteç devresinde, giriş gerilimi eviren girişe (-) uygulanmaktadır. Bu şekilde çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasında 1800 faz farkı meydana gelir. Çıkış gerilimi;

Uç = – ( Rf / Rg ). Ug dir.

Formüldeki (-) işareti, giriş ile çıkış gerilimlerinin ters fazlı olduğunu gösterir.

 

İşlem basamakları:

  1. Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.
  2. Bread – Board üzerine devreyi kurunuz.

3.Sinyal generatörünü 1 Vpp (1 KHz)’ e ayarlayıp girişe uygulayınız.

  1. Ölçüm tablosunda verilen Rf direnç değerlerini kullanarak, çıkış gerilimlerini osilaskoptan izleyip çiziniz.
  2. Sinyal generatörünü devreden çıkarınız. Ayarlı güç kaynağını 1 Volt’ a ayarlayıp girişe uygulayınız. Önceki basamakta yapılan işlemleri tekrarlayınız.
  3. Sonuçları ölçüm tablosuna kaydediniz.

 

Ölçüm tablosu:

Rf Ug Ug Faz Farkı
  22 K AC 1 Vpp …… Vpp DC 1V ……… V  
  47 K AC 1 Vpp …… Vpp DC 1V ……… V  
100 K AC 1 Vpp …… Vpp DC 1V ……… V  

 Osilaskop Grafikleri:

 

 

Rf=22 K

Rf=47 K

Rf=100 K

 

 

SORULAR:

1.Devredeki Rf direncinin görevi nedir?

2.Rf direncinin değeri çıkış gerilimini nasıl etkilemektedir?

  1. Rf Direncinin Görevi Nedir?

Rf direnci (feedback direnci), bir devredeki geri besleme döngüsünde önemli bir rol oynar. Genellikle bir op-amp (operasyonel amplifikatör) devresinde kullanılır. Bu direnç, geri besleme halkasında bulunur ve devrenin kararlılığı, kazanç ayarı ve bant genişliği gibi özelliklerini belirlemede etkilidir.

Op-amp devrelerinde, geri besleme direnci (Rf) ve giriş direnci (Ri) kullanılarak amplifikatörün kazancı ayarlanır. Rf direnci, op-amp çıkışı ve inverter (negatif geri besleme) veya doğrudan çıkış (pozitif geri besleme) arasında bağlantıyı sağlar. Bu direnç, amplifikatörün kazancını ve kararlılığını kontrol eder.

  1. Rf Direncinin Değeri Çıkış Gerilimini Nasıl Etkiler?

Rf direncinin değeri, genellikle amplifikatör devresinin kazancını etkiler. Rf direncinin artması, genellikle amplifikatörün kazancını azaltırken, direnç değerinin azalması amplifikatörün kazancını artırabilir. Bu, çıkış geriliminin giriş sinyaline oranını belirler.

Yüksek Rf değeri, geri besleme döngüsünü güçlendirir ve dolayısıyla amplifikatörün kazancını düşürür. Düşük Rf değeri ise geri beslemeyi azaltır ve amplifikatörün kazancını artırabilir.

Ancak, çıkış gerilimi üzerindeki doğrudan bir etki olarak düşünmek yerine, Rf direncinin çıkış gerilimine etkisi, genellikle amplifikatörün kazancının ayarlanması ve kararlılığının sağlanması üzerinde odaklanır. Direncin bu değişiklikleri nasıl etkilediği, amplifikatörün genel performansına ve istenen özelliklere bağlı olabilir.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler