Verici modülde kullanılan malzemeler: MPU6050 NRF24L01 ARDUINO NANO 9V PİL MINI BOARD   verici kodu kutuphaneler […]
1. DC motor 1 “+” veya stepper motor A+ 2. DC motor 1 “-” veya stepper […]
LDR sensörü ışık arttıkça direnç değeri azalan bir değişken dirençtir. Ldr sensörü ile ışık şiddeti ölçmek […]
Potansiyometrenin çıkışındaki analog değeri ADC kullanarak ölçmeyi öğrendik. Ölçtüğümüz bu değer 0 ile 1023 arasındaydı. Yapacağımız […]
: 0 ve 5 volt arasındaki gerilimin değerinin ölçülmesi için analogRead fonksiyonu kullanılmalıdır. Fakat bu fonksiyon, […]
Dersler