Görsel 4.11’teki devre 3 No.lu ucundan kare dalga sinyal vermektedir. C2 kondansatörü, R1, D1 ve POT üzerinden besleme voltajının (E) 2/3 ‘üne kadar şarj olmaktadır. Bu seviyeden sonra C2 kondansatörü POT, D2 ve R2 üzerinden entegrenin 7 No.lu ucundan E’nin 1/3’üne kadar deşarj olmaktadır. Görsel 4.11’te osiloskobun ikinci kanalı C2’nin şarj ve deşarj grafiğini gösterirken birinci kanalı kare dalga çıkışı göstermektedir. C2’nin şarj süresi kare dalganın  süresini belirlerken, deşarj süresi de süresini belirlemektedir. D1 ve D2 diyotları C2’nin şarj ve deşarjının (  ve süresinin) eşit olması için kullanılmıştır.

Görsel 4.11: 555’li osilatör devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
555 IC (Entegre) (DIL-08 kılıf) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 220Ω 1 adet
Direnç 1kΩ 2 adet
Potansiyometre 47kΩ 1 adet
Diyot 1N4148 2  adet
Kondansatör  10nf/16V 1 adet
Kondansatör 10µf/16V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 4.11’teki devreyi kurunuz.
  2. Osiloskop kanallarını Görsel 4.11’teki şekilde bağlayınız.
  3. Devreye enerji veriniz.
  4. Potansiyometrenin farklı konumlarında LED’i ve osiloskobu gözlemleyiniz.
  5. Osiloskop görüntüsünü ayrılan alana çiziniz.

 

                SORULAR

  1. Frekans nedir?
  2. Devrenin çıkış frekansı hangi elemanlara bağlıdır?
  3. Devrenin çıkış frekansı en fazla kaç Hz’dir?

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler