Görsel 4.11’teki devre 3 No.lu ucundan kare dalga sinyal vermektedir. C2 kondansatörü, R1, D1 ve POT üzerinden besleme voltajının (E) 2/3 ‘üne kadar şarj olmaktadır. Bu seviyeden sonra C2 kondansatörü POT, D2 ve R2 üzerinden entegrenin 7 No.lu ucundan E’nin 1/3’üne kadar deşarj olmaktadır. Görsel 4.11’te osiloskobun ikinci kanalı C2’nin şarj ve deşarj grafiğini gösterirken birinci kanalı kare dalga çıkışı göstermektedir. C2’nin şarj süresi kare dalganın  süresini belirlerken, deşarj süresi de süresini belirlemektedir. D1 ve D2 diyotları C2’nin şarj ve deşarjının (  ve süresinin) eşit olması için kullanılmıştır.

Görsel 4.11: 555’li osilatör devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
555 IC (Entegre) (DIL-08 kılıf) 1 adet
LED Kırmızı 1 adet
Direnç 220Ω 1 adet
Direnç 1kΩ 2 adet
Potansiyometre 47kΩ 1 adet
Diyot 1N4148 2  adet
Kondansatör  10nf/16V 1 adet
Kondansatör 10µf/16V 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 4.11’teki devreyi kurunuz.
  2. Osiloskop kanallarını Görsel 4.11’teki şekilde bağlayınız.
  3. Devreye enerji veriniz.
  4. Potansiyometrenin farklı konumlarında LED’i ve osiloskobu gözlemleyiniz.
  5. Osiloskop görüntüsünü ayrılan alana çiziniz.

 

                SORULAR

  1. Frekans nedir?
  2. Devrenin çıkış frekansı hangi elemanlara bağlıdır?
  3. Devrenin çıkış frekansı en fazla kaç Hz’dir?

Frekans, bir periyot içinde gerçekleşen tekrar sayısını ifade eder. Özellikle elektriksel bağlamda, frekans genellikle bir sinyalin bir saniye içinde gerçekleştirdiği tekrar sayısı olarak ifade edilir. Bu birim genellikle Hertz (Hz) cinsinden ölçülür.

Bir devrenin çıkış frekansı, genellikle devrede bulunan osilatör veya zamanlayıcı gibi elemanlara bağlıdır. Bu elemanlar, belirli frekansları üretmek veya belirli bir frekansın devre çıkışında sağlanmasını sağlamak için kullanılabilir.

Devrenin çıkış frekansı, devrede kullanılan bileşenlere ve devrenin tasarımına bağlı olarak değişebilir. Genellikle devre tasarımı ve bileşenlerin özellikleri belirli bir frekansın elde edilmesini sağlar. Frekans, genellikle kilohertz (kHz) veya megahertz (MHz) gibi değerlerde ölçülür.

Belirli bir devrenin en fazla çıkış frekansı, kullanılan bileşenlerin özelliklerine ve tasarımın doğasına bağlı olarak değişebilir. Farklı devreler, farklı frekans aralıklarında çalışabilir. Örneğin, bazı devreler düşük frekanslarda çalışırken, diğerleri çok daha yüksek frekanslarda çalışabilir. Bu nedenle, bir devrenin en fazla çıkış frekansı, özellikle devrenin tasarımına ve amacına bağlı olarak değişebilir.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler