0 kumanda devre elemanları 2

0. kumanda devre elemanları 1

1 asenkron motorun kesik çalıştırılması

 

 

İŞLEM BASAMAKLARI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç devresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
  SORULAR
  1-Üç fazlı asenkron motorlar ilk yol alma anında niçin fazla akım çekerler yazınız
  2-Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.
  3-Devrede kullandığımız elamanların tipi,kontak sayısı vb. özelliklerini yazınız.

4-Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

 

2 asenkron motırun sürekli bir yönde çalıştırılmasıİ ŞLEM BASAMAKLARI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
  SORULAR

1.Devrede başlatma butonuna paralel bağlı kontağın görevini açıklayınız.

2.Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.

3.Devrede kullandığınız motor klemensindeki bağlantıyı çizerek gösteririniz.

4.Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz

3 asenkron motorun kesik ve sürekli çalıştırılmasıİŞLEM BASAMAKLARI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
  SORULAR
 1. Rölesiz kesik ve sürekli çalıştırılmasının sakıncalarını yazınız.
 2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlenerini örenkeler veriniz.
 3. Röleli kesik ve sürekli çalıstırmanın yararlarını yazınız.
 4. Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

4 asenkron motorun iki kumanda merkezli çalıştırılması

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devresini onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
  SORULAR
 1. Uzaktan kumanda devresinde başlatma ve durdurma butonları kendi aralarında nasıl bağlanır
 2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.
 3. Uzaktan kumanda devresi kurulurken nelere dikkat edilir.
 4. Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

5 asenkron motorun iki yönde kilitlemeli devir yönünü değiştirmeİŞLEM SIRASI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
  SORULAR
 1. Büyük güçlü motorlarda buton kitleme niçin kullanılmaz açıklayınız.
 2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz
 3. Alternatif akım kontaktörleri niçin sesli çalışır açıklayınız

6 asenkron motorun iki yönde elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmeİŞLEM BASAMAKLARI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.

SORULAR

 1. Kontaktörler arasında elektriksel kitleme nasıl yapılır yazınız.
 2. Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

 

7 asenkron motorun sınır anahtarı ile iki yönde çalıştırılmasıİŞLEM SIRASI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.

SORULAR

 1. Sınır anahtarları ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
 2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.
 3. Yaklaşım anahtarları hakkında bilgi veriniz

8 asenkron motorun zman gecikmeli olrak çalışması

9 asenkron motorun zaman ayarlı çalışması ve durması

10 asenkron motora bir kademe dirençle yol verme

11 asenkron motora otomatik yıldız üçgen şalterle yol vermeİŞLEM BASAMAKLARI

 • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
 • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
 • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
 • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.

SORULAR

 1. Kesintisiz Yıldız-Üçgen yol vermenin üstünlüklerini yazınız.
 2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örenekler veriniz.
 3. Üçgen kontaktörünün kapalı kontağı neden yıldız kontaktörüne seri bağlanmıştır.

12. bir butonla start stop