3 asenkron motorun kesik ve sürekli çalıştırılmasıİŞLEM BASAMAKLARI

  • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
  • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
  • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
  • Öğretmeniniz devrenizi onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
    SORULAR
  1. Rölesiz kesik ve sürekli çalıştırılmasının sakıncalarını yazınız.
  2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlenerini örenkeler veriniz.
  3. Röleli kesik ve sürekli çalıstırmanın yararlarını yazınız.
  4. Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler