4 asenkron motorun iki kumanda merkezli çalıştırılması

  • Devrede enerji yok iken önce kumanda devresini kurunuz ve bağlantılarını kontol ediniz.
  • Devrede enerji yok iken güç ddevresi kurunuz ve bağlantılarını kontrol ediniz.
  • Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji vererek çalıştırınız.
  • Öğretmeniniz devresini onayladıktan sonra devrenin enerjisini kesiniz ve bağlantıları sökünüz.
    SORULAR
  1. Uzaktan kumanda devresinde başlatma ve durdurma butonları kendi aralarında nasıl bağlanır
  2. Bu devrenin uygulamada kullanma yerlerine örnekler veriniz.
  3. Uzaktan kumanda devresi kurulurken nelere dikkat edilir.
  4. Kumanda ve güç devresini başka bir norma göre çiziniz.

Categories:

Tags:

2 Responses

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dersler