Görsel 6.xx’deki DAC devresi anahtarlara girişinden uygulanan 8 bitlik dijital bilgiyi çıkışta 0 V – 5 […]
Görsel 6.xx’deki ADC devresi Vin grişlerinden uygulanan analog sinyallerin farkını 8 bitlik dijital bilgi olrak çıkıştaki […]
Görsel 6.xx’de 74164 ile yapılmış seri giriş devrelerinde S anahtarı her clock palsinden sonra “1” veya […]
Görsel 6.xx’deki 4017 entegresiyle yapılmış devrenin on adet çıkışı vardır. Devrede clock palsi için B butonu […]
0’dan 9’a kadar sayan bir sayıcı yapmak için, sayıcının yalnızca 0000’den 1001’e kadar olan ikili sayıları […]
Görsel 6.xx deki Johnson sayıcısı farklı bir senkron sayıcı uygulamasıdır. Fliplopların Q çıkışları bir sonraki flip […]
Görsel 6.xx deki senkron yukarı sayıcı devresinde flip flopların clock girişleri birleştirilerek clock sinyali aynı anda […]
Görsel 6.xx deki asenkron yukarı sayıcı devresi arka arkaya bağlanmış 4 adet JK flip floptan oluşmaktadır. […]
Görsel 6.xx’deki devre 7476 entegresiyle yapılmış JK flip flop görülmektedir. JK, RS flip flobun geliştirilmiş seklidir. […]
Görsel 6.xx’deki devre 7402 entegresiyle yapılmış RS flip flop görülmektedir. Set girişi “1” olduğunda Q çıkışı […]
Dersler