Arduino gaz alarm

MQ-2_PCB_GÖRÜNÜM ares dosyası

//MQ-2 Gaz sensörünün kullanımı
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5);
int buzzer=7;
int led=6;
void setup() {
lcd.begin(16,2); //lcdin satır ve sütun bilgisi
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int durum=analogRead(A5);
Serial.print(“Sensör durumu:”);
Serial.println(durum);
delay(500);

if(durum>=250){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” ACIL DURUM GAZ”);
lcd.setCursor(0,1); //burda gaz kokusu algılandığında uyarı vererek ekranı yarıms aniye arlıklarla kapatıp açacak
lcd.print(” **KACAGI VAR**”);
delay(500);
lcd.clear();
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(300); //burada gaz uyarısı vererek buzzer ve ledi aktif hale getirecektir
digitalWrite(led,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(150);
}
else{
lcd.setCursor(0,0); //yazılacak satırı seçiyoruz
lcd.print(“DURUM GAYET IYI”);
lcd.setCursor(8,1); //eğer gaz kokusu olmadığında buradki komutlar çalışacak
lcd.print(“Gaz Yok”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“=”);
lcd.print(durum);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(“:)”);
digitalWrite(buzzer,LOW);
digitalWrite(led,LOW);
}
}

Arduino alkolmetre

MQ-2_5110_EKRANLI _PCB ares dosyası

kodlar:

#include <LCD5110_Graph.h> //Kütüphaneyi projeye dahil ettik.
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern unsigned char TinyFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
int maxval = 0;
int birasayisi =0;

void setup() {
myGLCD.InitLCD();
}

void loop() {
int alkol = analogRead(A5);
int alkol_grafik = map(alkol,0,1023,2,81);

myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigNumbers);
myGLCD.printNumI(alkol,10,10);
myGLCD.setFont(TinyFont);
myGLCD.print(“ALKOL METRE”, CENTER, 0);

cerceve(); // Progressbar çerçevesi çizdirilir.
yuzde_dolum(alkol_grafik);

if (alkol > maxval) { //Maksimum ölçüm değerini elde ediyoruz.
maxval = alkol;
}
if (maxval < 100) {
birasayisi = 0;
}
if (maxval > 100 && maxval < 160) {
birasayisi=1;
}
if (maxval > 161 && maxval < 200) {
birasayisi=2;
}
if (maxval > 201 && maxval < 230) {
birasayisi=3;
}

myGLCD.print(“MAX: “, 55, 15); // Maksimum ölçüm değerini ekrana yansıtıyoruz.
myGLCD.print(“GAZ DURUM: “, 55, 25); //Mevcut alkol ölçümünün kaç 50cl’lik biraya denk geldiğini yansıtıyoruz..
myGLCD.printNumI(maxval, 72, 15);
myGLCD.printNumI(birasayisi, 75, 25);
myGLCD.update();
delay(100);
}

void cerceve(){ //ProgressBar’ın çerçevesini çizdiriyoruz.

myGLCD.drawRect(2, 38, 81, 47);
myGLCD.update();
}

void yuzde_dolum(int yuzde){ //ProgressBar algoritması.. Aslında birbirine paralel uzayan kısalan çizgilerden ibaret…
myGLCD.drawLine(2, 39, yuzde, 39);
myGLCD.drawLine(2, 40, yuzde, 40);
myGLCD.drawLine(2, 41, yuzde, 41);
myGLCD.drawLine(2, 42, yuzde, 42);
myGLCD.drawLine(2, 43, yuzde, 43);
myGLCD.drawLine(2, 44, yuzde, 44);
myGLCD.drawLine(2, 45, yuzde, 45);
myGLCD.drawLine(2, 46, yuzde, 46);
}

Arduino sıcaklık kontrol

LM35_DEVRESİ ares dosyası

//Yasin Demir lcd termometre uygulaması
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int lm35=A7;
float voltaj_deger=0;
float sicaklik=0;
int gelen_veri=0;
int buzzer=6;
int led=8;
int role=9;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(role,OUTPUT);
}
void loop() {
gelen_veri=analogRead(lm35);
voltaj_deger=(gelen_veri / 1023.0) * 5000;
sicaklik=voltaj_deger / 10.0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Sicaklik = “);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(sicaklik);
lcd.print(” derece”);
delay(1000);

if(sicaklik>=28){
digitalWrite(role,HIGH);
digitalWrite(led,HIGH);
digitalWrite(buzzer,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(led,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(100);
}
else{
digitalWrite(role,LOW);
digitalWrite(buzzer,LOW);
digitalWrite(led,LOW);
}
}

Arduino DS3231 Saat devresi

ds3231 baskı devre ares dosyası

///Lcd 2*16 displayli saat ve tarih projesi
#include <DS3231.h>
#include <LiquidCrystal.h>

DS3231 rtc(SDA, SCL);
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);
void setup() {
rtc.begin();
lcd.begin(16,2);
}
void loop() {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Saat: “);
lcd.print(rtc.getTimeStr());

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Tarh: “);
lcd.print(rtc.getDateStr());

delay(1000);
}